Nieuws   News

Pastichetheater
Tips en actuele informatie over onze collectie, presentaties, exposities, uitgaven en activiteiten.
Hints and topical information about our collection, presentations, exhibitions, publications and activities.
Postzegel: Zentrum Paul Klee, Bern.
Breitohrclown (1920) en Monument im Fruchtland (1929), Paul Klee.
Die Schweizerische Post. Druk: Joh. Enschedé, NL (2006).