Nieuws   News

Pastichetheater
Tips en actuele informatie over onze collectie, presentaties, exposities, uitgaven en activiteiten.
Hints and topical information about our collection, presentations, exhibitions, publications and activities.
NIVEA Poppenkast. Kartonnen figuurtjes uit een papieren theater.
Beiersdorf N.V., Amsterdam/Hilversum (omstreeks 1955).