Nieuws   News

Pastichetheater
Tips en actuele informatie over onze collectie, presentaties, exposities, uitgaven en activiteiten.
Hints and topical information about our collection, presentations, exhibitions, publications and activities.
Enveloppe en postzegels: Indonesia, Slovak. Gašparko, figuur
van marionettenspeler Anton Anderle en wayang golek-figuren.
Post Slovensko (2006/2007).