Nieuws   News

Pastichetheater
Tips en actuele informatie over onze collectie, presentaties, exposities, uitgaven en activiteiten.
Hints and topical information about our collection, presentations, exhibitions, publications and activities.
Wayang kulitfiguren. Afbeeldingen uit: Wajang poerwa.
Impressum: ’s Rijks Ethnographisch Museum,
Leiden (1896).
Auteur: L. Serrurier ©. Herkomst: afd. Speciale Collecties,
Bibliotheek Wageningen UR (2008).