'Een kijkje in de poppenkast'
Sfeerbeelden expositie en poppenspel
Locatie: 'De Schierstins', Feanwâlden (2019)