De cium van Katrijn IV
Een Nederlands-Indisch
poppentheaterboek

Tableau de la troupe:
Katrijn, Jan Klaassen, Semar,
Nala Gareng, Bagong
en Petruk