De cium van Katrijn
Een Nederlands-Indisch
poppentheaterboek.
Muziekcompositie:
Renadi Santoso

Tableau de la troupe:
Katrijn, Jan Klaassen, Semar,
Nala Gareng, Bagong
en Petruk