This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Wayang wong

Ook wayang orang genoemd. Een theatervorm uit IndonesiŽ en MaleisiŽ. Er wordt een verhaal verteld met dansen, acteren, zingen en reciteren. 'Wong' en 'orang' betekenen beide 'mens'. De acteurs en actrices lijken in hun kleding op wayangpoppen. Het spel komt in grote trekken overeen met wayang topeng. Het kan met en zonder maskers opgevoerd worden.
Zie ook Wayang.


Illustratie uit: De wajang orang Pregiwa.
Auteur: J. Groneman.
Impressum: G.C.T. van Dorp, Semarang (1899).
Stamboeknummer: 70.507.