This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Teresina

Liefje van Pulcinella. Ze is een lang niet onknappe, jonge volksvrouw. Pulcinella treedt
met haar op aan het begin en aan het eind van een optreden in de Napolitaanse volkspoppenkast. Als enige stokpop in het spel hupst zij op en neer, en haar armpjes
zwaaien in de rondte als zij met Pulcinella de tarantella danst.


Illustrator: Hetty Parl, Amsterdam (1995).