This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Moritatenverteller

Voordrachtskunstenaar/straatzanger. Aan de hand van taferelen die op een doek of plakkaat zijn geschilderd, dist hij of zij - met de nodige dramatiek - een geschiedenis op, veelal begeleid door een buikorgeltje of een ander instrument. Moritatenvertellers traden vroeger veel op de kermis op. Dikwijls werden de zogenoemde 'moritaten' het publiek ook te koop aangeboden.
Zie ook Bänkelsänger, Smartlap en Wagenspel.


Illustratie uit: Títeres y titiriteros: el lengua je de los Títeres.
Auteurs: Pilar Amorós, Paco Paricio.
Impressum: Mira, Zaragoza (2000).
Stamboeknummer: 74.565.