This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Minstreel

Een minnezanger. Dienaar van een edelman of vorst uit de Middeleeuwen,
die zich toelegt op dichtkunst en zanger is van liederen over liefde en leed.
Zie ook Smartlap en Troubadour.


Illustratie: Liedboek van Zeghere Van Male (briefkaart).
Impressum: Alamire, Peer (1990=2000).