This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Krishna

ReÔncarnatie van de hindoegod Vishnu. Heeft een centrale plaats in het epos Mahabharata, waarvan vele verhalen gespeeld worden in het poppentheater van Zuidoost-AziŽ. In sommige voorstellingen is Krishna een godenkind dat een mensenleven leidt tussen herders en verliefd wordt op een herderinnetje. In andere voorstellingen is hij volwassen en strijdt hij tegen demonen. Hij is ook de bemiddelaar tussen de strijdende partijen in de Mahabharata: de Pandawa's en de Korawa's.
Zie ook Wayang.


Illustratie uit: Het Javaansche tooneel: dl. 1: Wajang poerwa.
Auteur: J. Kats.
Impressum: Commissie voor de Volkslectuur, Weltevreden (1923).
Stamboeknummer: 70.363.