This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Huisbaas

Vaste figuur uit het traditionele volkspoppentheater, niet alleen in Nederland maar ook in verschillende andere Europese landen. In de volkspoppenkast gaan veel stukken over de problemen van de armen. De huisbaas vertegenwoordigt de bezittende klasse, terwijl Jan Klaassen de bezitloze belichaamt. Als de huisbaas de achterstallige huur komt opeisen, haalt Jan zijn stok om hem met 'klinkende munt' te betalen.
Zie ook Canezou.


Illustratie: Fragment uit 'Le Déménagement 4' (briefkaart).
Illustrator: J. Coulon.
Impressum: S. Farges, Lyon (1900=1930).
Inventarisnummer: 01317.