This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Contactschim

Schimfiguur die pal tegen een halftransparant scherm aan gehouden wordt, waardoor deze een schaduwbeeld geeft dat even groot is als de figuur zelf.
Zie ook Projectieschim en Schimmenspel.


Illustratie uit: Handleiding voor poppen maken
en de techniek van het poppenspel.
Auteur: David Currell.
Impressum: Helmond, Helmond (1994).
Stamboeknummer: 73.367.