This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Arjuna

Een van de hoofdfiguren uit het hindoeheldendicht de Mahabharata. Hij is koningszoon en krijger. Hij heeft een verfijnd karakter. Zijn hoofd is veelal gebogen. Zijn haar staat in een grote krul omhoog. Hij heeft een donker gezicht, een rechte neus, amandelvormige ogen en gaat altijd sober gekleed.


Illustratie uit: Het Javaansche tooneel: dl. 1: Wajang poerwa.
Auteur: J. Kats.
Impressum: Commissie voor de Volkslectuur, Weltevreden (1923).
Stamboeknummer: 70.363.