This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Applaus

Handgeklap en (soms) voetgestamp als teken van goedkeuring of bewondering voor een geleverde prestatie. Het publiek applaudisseert niet alleen ná een optreden van een poppentheater als de toneelgordijntjes dichtgaan, maar ook vóórdat het doek opengaat, willen met name jeugdige toeschouwers nog weleens van spanning in de handen klappen. Ovationeel applaus klinkt als de schurk in het volkspoppenspel gevangen wordt. De poppenspeler krijgt als dank voor zijn optreden een open doekje.
Zie ook Buigen.


Illustratie uit: Het leven van Jan Klaassen verteld
aan de Nederlandsche jeugd.
Auteur: J. Schenkman.

Impressum: G. Theod. Bom, Amsterdam (1860).
Stamboeknummer: 70.956.