This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Schuifken

In het Vlaamse stangpoppentheater gebruikte term voor een bedrijf. Zo kun je spreken van een spel in vier bedrijven, schuiven of schuifkens. De term verwijst naar de handeling van het door de spelers wegschuiven van decorstukken na beëindiging van een scène. Veelal stelt de achtergrond een bos, een (deel van een) ridderzaal of kasteel of een huiskamertafereel voor.
Zie ook Poesjenellenkelder en Voddebalen.


Illustratie: Achter de schermen van de Poesje (briefkaart).
Impressum: Ern. Thill, Brussel (1920=1945).