This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Pickelhering

Oorspronkelijk Engelse komische figuur, die door rondtrekkende komedianten vaste voet kreeg in het Duitse volkstheater en vervolgens ook in Nederland. Hij ontleende zijn naam aan de niet te versmaden pekelharing.
Zie ook  Lievelingshapje of -drank.


Illustratie uit: Het poppenspel in de Nederlanden.
Auteur: J. Vandenbroucke.
Impressum: De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen (1946).
Stamboeknummer: 70.103.