This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Narrenkap

Ook zotskap geheten. De in de Middeleeuwen gebruikelijke kap, die hoofd en schouders bedekte, was bij de nar voorzien van twee ezelsoren of van lange punten. Aan de uiteinden van de zotskap hangen belletjes.


Illustratie uit: Unter der Maske des Narren.
Auteur: Stefanie Poley.
Impressum: Gerd Hatje, Stuttgart (1981).
Stamboeknummer: 71.030.