This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Miniatuur

Op sommige middeleeuwse miniaturen is een poppenspel weergegeven. Daardoor kunnen wij ons enigszins een beeld vormen van de poppen, de speelwijze en de poppenspelthema's van die tijd. Uit verschillende miniaturen komt naar voren dat het ridderwezen een stempel drukte op het poppenspel. Ook aan de hoven van koningen en edelen werd aan poppenspel gedaan, zo blijkt uit een miniatuur uit het twaalfde-eeuwse handschrift 'Hortus deliciarium' van de abdis Herrad von Landsberg. Twee kinderen doen met twee poppen een riddergevecht na. De ridderfiguren zijn bevestigd aan twee horizontaal lopende koorden, die elkaar in het midden - tussen de poppen - kruisen. De kinderen houden de uiteinden van de koorden in de hand en kunnen zo, door ze aan te trekken of te laten vieren, de ridders hun degens laten kruisen.
Zie ook Castillo.


Illustratie uit: Handpuppen, Stabfiguren, Marionetten:
gestalten-bauen-spielen.
Auteur: Werner Waldman.
Impressum: Heinrich Hugendubel, München (1986).
Stamboeknummer: 72.333.