This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Kabuki

Uit de zestiende eeuw stammend Japans volkstheater, dat echter ook voor hofkringen werd gespeeld. De voorstellingen bestaan uit zang, dans en toneel. Kabuki is acteurstheater, maar het heeft een relatie met bunraku, een vorm van poppenspel. Op dramatische hoogtepunten in de kabuki-voorstelling neemt de acteur een bepaalde pose aan. Hij beweegt zich met de houterigheid van een pop, rolt met zijn ogen en handhaaft die houding enkele ogenblikken. Men heeft er een speciaal woord voor: 'ningy˘buri' ('popbeweging').


Illustratie uit: Bunraku: The puppet theater.
Auteur: Tsuruo Ando.
Impressum: Walker/Weatherhill, New York (1970).
Stamboeknummer: 70.613.