This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Joey

Clownsfiguur uit de Punch-en- Judy-show. Evenbeeld van Joey Grimaldi, een clown die aan het begin van de vorige eeuw triomfen vierde. Hij trad in harlekinades (kluchtspel met harlekijns) op als clown en als Harlequin. Als clown had Grimaldi grote, rode geschminkte driehoeken op zijn wangen. De clown Joey uit de Punch-en-Judy-show heeft dezelfde rode driehoeken op de wangen en hij draagt een harlekijnspak. Zo zijn in hem dus de beide rollen van Grimaldi verenigd.


Illustratie uit: Clowns.
Auteur: John H. Towsen.
Impressum: Hawthorn, New York (1976).
Stamboeknummer: 71.729.