This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Drie van Gent, de

Drie komische figuren uit het Gentse stangpoppentheater, te weten Pierke, Lowie de Lapkensdief en Karelke de Bult, in wie wij Pierrot, Harlekijn en Pulcinella herkennen.
Pierke is de baas van het drietal.


Illustratie uit: Het Gentsch poppenspel: folkloristisch essay.
Auteur: J. Vandenbroucke.
Impressum: Artes, Gent (1931).
Stamboeknummer: 74.219.