This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Alle gekheid op een stokje

Uitdrukking die gebruikt wordt als verzoek om op te houden met grapjes maken en een kwestie nu in alle ernst te bespreken of als aankondiging dat je zelf ophoudt met grappen maken. Het woord stokje in de uitdrukking verwijst naar de narrenstaf. Dit is een van de attributen die narren gebruiken om voor vermaak te zorgen.


Illustratie uit: Lothar Meggendorfers Spielwelt.
Auteur: Hildegard Krahé.
Impressum: Hugendubel, München (1983).
Stamboeknummer: 70.512.