This is a Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section
contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic
puppet theatre figures and important people.

Akte

Deel/bedrijf van een poppenkaststuk, toneelstuk, film of opera, bestaande uit scènes, dialogen en acts. De akten in de traditionele Europese straatpoppenkasten duren slechts kort om tegemoet te komen aan de toeschouwers die zich pas tijdens de voorstelling bij het publiek aansluiten. De volkspoppenspeler laat de hoofdpersoon al vrij snel rake klappen uitdelen aan zijn tegenstanders, die vervolgens machteloos neervallen op de speelplank. Per slot van rekening moet de poppenspeler zijn publiek blijven boeien.


Illustratie uit: Die Woche, heft 14.
Auteur: Prof. Carl Niessen.
Impressum: Berlin (1931).
Stamboeknummer: 74.584.