Under the name Puppetry Pastiche ('Poppenspe(e)lpastiche'), we are exhibiting a series of cardboard table-top theatres with
scenes which are a pastiche - i.e. an imitation of the style of an artist or a period - of illustrations and photographs
from the museum's collection.

Poppenspe(e)lpastiche/Puppenspielpastiche
Concept en realisatie: Hetty Paërl en Otto van der Mieden.
Tekst: Nederlands en Duits (Engels: No. 32 Dupák and Doepak).
YouTube: klik op de afbeelding in het document (gerelateerde filmpjes).

Nr. 0 Poppenspe(e)lpastiche.
Nr. 0 Puppenspielpastiche.
Nr. 00 Expositie en teksten Poppenspe(e)lpastiche.
Nr. 00 Puppenspielpastiche, Ausstellung.
Nr. 1 Een absurditeit: een handpop in de poppenkast.
Nr. 1 Eine Absurdität: eine Handpuppe im Kasperlespiel.
Nr. 2 Papieren theater: miniatuurtheater in de negentiende en twintigste eeuw.
Nr. 2 Papiertheater: Miniaturtheater im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert.
Nr. 3 Ombres chinoises: de Chinese schimmen.
Nr. 3 Ombres chinoises: die chinesischen Schatten.
Nr. 4 Javaans wayangspel: schimmen- en stokpoppenspel.
Nr. 4 Javanisches Wayangspiel: Schatten- und Stabpuppenspiel.
Nr. 5 Don Quichot en Meester Pedro: de ridder en de poppenspeler.
Nr. 5 Don Quichotte und Meister Pedro: der Ritter und der Puppenspieler.
Nr. 6 La casa di Pulcinella: het huis van Pulcinella.
Nr. 6 La Casa di Pulcinella: Pulcinellas Haus.
Nr. 7 Vietnamese watermarionetten: drijvende poppen.
Nr. 7 Vietnamesische Wassermarionetten: treibende Puppen.
Nr. 8 Pinocchio: een marionet die jongen wordt.
Nr. 8 Pinocchio: eine Marionette, die zum Jungen wird.
Nr. 9 Malinees poppentheater: Sigi, de buffel.
Nr. 9 Malisches Puppentheater: Sigi, der Büffel.
Nr. 10 Popjes op de plank: de marionnettes à la planchette.
Nr. 10 Püppchen auf den Brettern: die 'marionnettes à la planchette'.
Nr. 11 Poppetje gezien, kastje dicht: kijken naar de tv op de canapé.
Nr. 11 Püppchen gesehen, Kästchen dicht: auf dem Sofa fernsehen.
Nr. 12 Groeten uit, groeten van: postzegels wereldwijd.
Nr. 12 Grüße aus, Grüße von: Briefmarken weltweit.
Nr. 13 Oud-Hollandse poppenkastscènes: slapstick met poppen.
Nr. 13 Altholländische Puppentheaterszenen: Slapstick mit Puppen.
Nr. 14 Een wulpse Katrijn: erotiek in de poppenkast.
Nr. 14 Eine sinnliche Gretl: Erotik im Puppentheater.
Nr. 15 De poesjenellen: het Antwerpse stangpoppenspel.
Nr. 15 Die 'Poesjenellen': das Antwerpener Stabpuppenspiel.
Nr. 16 Trek maar aan het touwtje: trekpoppen uit het heden en het verleden.
Nr. 16 Zieh mal am Schnürchen: Ziehpuppen.
Nr. 17 Marche Funèbre: Pierrot en de dodenmars.
Nr. 17 Marche Funèbre: Pierrot und der Totenmarsch.
Nr. 18 Het leven van Jan Klaassen: de geboorte van een oud-Hollandse poppenkastfiguur.
Nr. 18 Das Leben von Jan Klaassen: die Geburt einer altholländischen Puppentheaterfigur.
Nr. 19 Een open boekje: internationale literatuur over het (volks)poppentheater.
Nr. 19 Ein offenes Buch: internationale Literatur über das (Volks-)Puppentheater.
Nr. 20 Smullen en smikkelen in de poppenkast: kluchtfiguren.
Nr. 20 Schlemmen und Schmausen: Schalkfiguren.
Nr. 21 Poppenspe(e)lpastiche: een nabootsing.
Nr. 21 Puppenspielpastiche, eine Nachahmung.
Nr. 22 Zelf eens proberen: twee theatertjes.
Nr. 22 Selbst einmal probieren: zwei Spielobjekte.
Nr. 23 Guignol en z'n lieve Madelon: volkspoppentheater uit Lyon.
Nr. 23 Guignol und seine liebe Madelon: Volkspuppentheater aus Lyon.
Nr. 24 Bunraku op een kakemono: traditioneel Japans poppenspel.
Nr. 24 Bunraku auf einem Kakemono: traditionelles japanisches Puppenspiel.
Nr. 25 Koning Ubu en zijn crapuul: een satire van Alfred Jarry.
Nr. 25 König Ubu und sein Pöbel: eine Uburleske von Alfred Jarry.
Nr. 26 Vuurwerktheater: een aardig winteravondvermaak.
Nr. 26 Feuerwerktheater: ein angenehmer Zeitvertreib an Winterabenden.
Nr. 27 Karaghiozis: Grieks schimmentheater.
Nr. 27 Karaghiozis: Griechisches Schattentheater.
Nr. 28 Kasperl, knuppel, krokodil: klikken op www.poppenspelmuseum.nl.
Nr. 28 Kasperl, Knüppel, Krokodil: klicken auf www.poppenspelmuseum.nl.
Nr. 29 Hänneschen: Keulse stokpoppen, vroeger en nu.
Nr. 29 Das Kölner Hänneschen-Theater: damals und heute.
Nr. 30 Dan heb je de poppen aan het dansen: een 'soirée musicale'.
Nr. 30 Dann tanzen die Puppen: ein 'Soirée musicale'.
Nr. 31 Pavakathakali: traditioneel poppentheater uit de Indiase deelstaat Kerala.
Nr. 31 Pavakathakali: traditionelles Puppentheater aus dem indischen Bundesstaat Kerala.
Nr. 32 Dupák en Doepak: een Slowaakse trucpop en een educatieve uitgave.
Nr. 32 Dupák und Doepak: eine Verwandlungsfigur aus dem slowakischen Puppentheater.
No. 32 Dupák and Doepak: a typically Slovakian trick puppet.
Nr. 33 Clown met de brede oren: een handpop van Paul Klee.
Nr. 33 Breitohrclown: eine Handpuppe von Paul Klee.